Společenský dům Jilm, Jilemnice

Společenský dům Jilm, Jilemnice

Jilemnické jarmarky

Jilemnické jarmarky

Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Zatímco zásadní význam trhů byl běžný pro udržování a rozvoj hospodářského života, jarmarky se stávaly mimořádnou událostí také společenskou. Z listiny Rudolfa II z roku 1596 je patrné, že trhy smělo město pořádat každé pondělí a třikrát do roka pak osmidenní výroční trh - jarmark.  První jarmark se konal první neděli po Velikonocích, druhý před svátkem sv. Jakuba (25. července) a poslední v prvním říjnovém týdnu před sv. Divišem.

Novodobě byla tradice jarmarků v Jilemnici obnovena v roce 1996. Neopakovatelná atmosféra jarmarků je patrna i v současnosti. Namísto někdejších "frejunků", tedy zábavy a tance, organizuje dnes Společenský dům JILM  bohatý celodenní kulturní program. V průběhu jilemnických jarmarků můžete také ochutnat místní speciality jako jsou sejkory, medovina,  a další.
 

 

Termíny jarmarků v roce 2017

  • Májový jarmark, sobota 13. května
  • Vánoční jarmark, sobota 16. prosince

 

 

Informace pro prodejce:

Pravidla pro rezervaci : městské stánky

Pravidla pro rezervaci : vlastní stánky

 

  •  Připojení na elektrickou energii nezajišťujeme!
  •  Přihláška bez uvedené emailové adresy bude  N E P L A T N Á !

 

 

Formulář závazné přihlášky k rezervaci stánku

Rezervace:
Prodávané zboží:
Jméno a adresa:
Telefon:
E-mail:
Poznámka žadatele
 
 

velikost písma - A +