Společenský dům Jilm, Jilemnice

Společenský dům Jilm, Jilemnice

Kulturní středisko

Kulturní středisko Jilemnice

Zabezpečujeme kulturní služby pro oblast Jilemnicka

  • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – organizuje hostování profesionálních a ochotnických souborů
  • KONCERTY – různých žánrů a stylů
  • DĚTSKÉ POŘADY – dětské diskotéky, karnevaly, představení pro děti
  • VZDĚLÁVACÍ POŘADY – taneční kurzy, jazykové kurzy, kroužky pro děti, přednášky, besedy
  • ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY A JINÁ PŘEDSTAVENÍ
  • FESTIVALY A TRADIČNÍ POŘADY BĚHEM ROKUTradiční pořady s nadregionální působností

Jilemnická poznávání

Akce, která má za cíl podpořit cestovní ruch v mikroregionu Jilemnicko.

1. ročník uspořádaný v r. 2002 využil ve svém programu slavnostní otevření naučné stezky "Jilemnice známá neznámá" a otevření nové cyklotrasy "Jilemnickem křížem krážem". Následující ročníky vytypovávají vždy výjimečnou událost, slavnost nebo výročí, které je zpracováno do celodenního programu přístupného všem věkovým i zájmovým kategoriím.

Vánoční jarmark

Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Zatímco zásadní význam trhů byl pro běžný hospodářský život, jarmarky se stávaly mimořádnou událostí spíše společenskou.

Novodobě se tradice jarmarků otevřena v roce 1996. Neopakovatelná atmosféra někdejších jarmarků je patrna i v současnosti. Namísto někdejších "frejunků", tedy zábavy a tance, předvádí dnes Jilemnice bohatý celodenní kulturní program dětí i dospělých. Historická vazba je zachována mj. v udržení vánočně laděné atmosféry např. předváděním živého betlému, koled, písní, říkadel, lidových tanců apod.

Březen – Měsíc divadla

Festival neklade hranice mezi profesionální a amatérské divadlo.

Hlavním smyslem je pěstování a upevňování vztahu k tomuto nejstaršímu uměleckému oboru jak u aktivních ochotníků, tak u nejširší divácké veřejnosti.

Při přehlídce dostávají příležitost mj. také žánry a divadelní scény, které jsou v běžné nabídce programů obsazovány méně - např. divadla jednoho herce nebo oblastní divadla se svým často velmi zajímavým repertoárem.

Program je sestaven zpravidla z 10 divadelních představení různých typů, vč. divadel pro děti.

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic patří k velmi starým lidovým zvykům.

Vzniklo z pověry, že právě v noci ze dne 30. dubna na 1. května uplatňuje na zemi svou moc samotný ďábel a toho je potřeba společně s čarodějnicemi - jeho pomocnicemi - vymýtit. Dělo se tak nejčastěji právě pálením, kdy dochází k očistě prostředí a především ducha. K oživení tohoto zvyku došlo v Jilemnici v r. 1994, je spojeno s hudbou a volnou zábavou u vatry.

Májový jarmark

Na rozdíl od jarmarku vánočního, kdy je zachováván tradiční duch Vánoc, Májový jarmark s sebou přináší nádech jara a nadcházejícího léta. Také zde hraje důležitou roli zachování vkusu prodeje i doprovodného programu. Ten je zaměřen na folklórní a folkovou hudební scénu. Mezi prodejní nabídkou se velmi často objevují květiny, zahrádkářská sadba, zahrádkářské potřeby, řemeslná výroba všeho druhu, ale i současné moderní zboží.

Festival dechových hudeb

Je určen především seniorům, ale vzhledem k prostředí, ve kterém se koná, ji navštěvuje také mladší generace. Prostředí zámeckého parku umocňuje klid a pohodu, kterou dechová hudba poskytuje. Vybízí také k rodinným návštěvám.

Program tvoří 4 dechové soubory, z toho 1 profesionální a host z řad populárních .

 

 

velikost písma - A +