Společenský dům Jilm, Jilemnice

Společenský dům Jilm, Jilemnice

Kulturní středisko > Kulturní akce

Kulturní akce

Koncert duchovní hudby v Křižlicích

Koncert duchovní hudby v Křižlicích

06.07.2017, od 18:00 hod

  Koncert duchovní hudby v Křížlicích

  Farní sbor evangelické církve v Křížlicích a Společenský dům Jilm Jilemnice Vás zvou na tradiční koncert u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.

  Vystoupí :

  Ester Moravetzová / varhany / a Ladislav Moravetz / zpěv /

  Na koncertu zazní kromě barokní a současné varhanní tvorby také skladby pro solový zpěv, písně Mistra Jana Husa a lidové duchovní písně v úpravě Ladislava Moravetze.

   

  MgA . Ester Moravetzová studovala obor hry na varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži a pak na Konzervatoři v Praze u prof.J.Hory.

  kde  v  r.1997 absolvovala. Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval prof. Leo van Doeselaar, světově známý varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu.

  Za studií se pravidelně účastnila řady mezinárodních interpretačních kurzů. Od r.2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži. Od r. 2009 vyučuje též hru na klavír a varhany. a korepetuje na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem.

  Angažuje se ve vzdělávání církevních varhaníků. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.

   

  Ladislav Moravetz je evangelický církevní hudebník,hudební aranžér a skladatel. Pochází z české vesnice Velký Pereg/Peregu Mare / v západním Rumunsku.

  Zde se nejdříve věnoval lidovému muzikantství a taneční hudbě. V r.1991 získal od  Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku u prof.Lázara Cruze. Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu na Církevní škole v Berlíně a na Vysoké škole umění-obor evangelická církevní hudba /hra na varhany, sbormistrovství, zpěv, varhanní improvizace, hudební teorie, hymnologie/.V Berlíně částečně vykonával kantorskou službu.

  Od r.2001 působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické, je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži a hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

   

  Vstupné dobrovolné.

  zpět  Uvedene informace doplňuje:
  Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, tel. 481 541 008, info@jilemnice.cz

   

  velikost písma - A +